Beslut om avskrivning i ärende om installationsavgifter för kopparaccess – dnr 12-11390

2013-07-01