Beslut om avskrivning i avstängningsärende Telesport-Telia Sonera - dnr 13-10254

2013-10-18