Beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna fast tillträde, fast samtalsoriginering och fast samtalsterminering (marknad 1, 2 och 3) - dnr 13-10100, 13-10016, 13-10033

2013-10-24

PTS har beslutat att

PTS har därför infört ett antal skyldigheter för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. I detta beslut finns skyldigheterna för Telia Sonera.

Besluten ersätter PTS beslut 2009-11-04.

Obs! En korrekt version av sida 35 i SMP-besluten återfinns på länken till höger.