Föreläggande till Tele2 om justering av företagets priser på mobil samtalsterminering - 13-7974

2013-07-05