Föreläggande till Telia Sonera - 12-9626

2013-02-01

Telia Sonera ska senast 13 februari 2013 ha inkommit med handlingar som behövs för den fortsatta tillsynen över företagets tillhandahållande av bredbandstelefoni.