Föreläggande till Telia Sonera om att sänka priser för tillträde till kopparnätet

2013-04-24