Underrättelse om misstanke att TeliaSoneras prissättning på samtrafiktjänster inte är kostnadsorienterad

2013-01-02