Underrättelse till Tele2 Sverige AB om termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet - 13-7974

2013-07-03