Underrättelse till Telenor och Tre om specificerade telefonräkningar - dnr 13-9209 resp. 13-9210

2013-10-03