Underrrättelse till Telia Sonera angående kvartalsavgifter kopparaccess - 12-11389

2013-03-08