Avskrivningsbeslut över tillsynen över den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se - 12-10471

2013-06-12

PTS har bedrivit tillsyn över administrationen av den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se, avseende den tekniska driften och registret över tilldelade domännamn. PTS bedömer att .SE idag bedriver verksamheten på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse och att registret över tilldelade domännamn hanteras i enlighet med reglerna i Toppdomänlagen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

Den 28 november 2012 inledde PTS tillsyn över administrationen av den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se, genom att inhämta upplysningar från .SE. I tillsynsskrivelsen ställde PTS omkring etthundra frågor om den tekniska driften av den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se. Frågorna gällde bland annat .SE:s

 • Övergripande säkerhetsarbete
 • Namnservrars tekniska lösning, redundans, reservkapacitet och skydd
 • Övervakningssystem och larm,
 • Åtgärder vid bortfall av server, återstart och felsökning
 • Driftsorganisation
 • Krav på att data i .se-zonen ska vara korrekt och tillförlitlig
 • Register över tilldelade domännamn
 • Kontinuitetsplanering
 • Rutiner för risk- och driftsäkerhets- och incidenthantering,
 • Säkerhetsåtgärder vad gäller strömförsörjning, inbrotts- och brand- och fuktlarm samt
 • Bedömning av säkerhetshot mot den nationella toppdomänen, .se.

PTS har vid ett tillsynsbesök hos .SE ställt kompletterande frågor, fått en mer detaljerad presentation av .SE:s övergripande riskanalys och riskanalyser över specifika system, fått tillfälle att ställa frågor till nyckelpersoner från särskilda verksamheter samt fått en praktisk demonstration av övervakningssystemen. PTS ställde även frågor om hur driften av .se-zonen påverkas av att .SE har tagit över driften av .nu samt blivit testpartner åt ICANN.

Av vad som framkommit vid nu aktuellt tillsynsärende är att .SE idag bedriver verksamheten på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.