Avskrivningsbeslut - Hi3G - dnr 13-9577

2014-06-10

Tillsyn med anledning av störningar och avbrott i allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om avskrivning.