Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 14-1751

2014-06-10

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om avskrivning.