Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 14-1752

2014-06-10

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.