Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 14-1661

2014-04-25

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter, nu fråga om avskrivning.