Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1690

2014-06-10

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om avskrivning.