Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1691

2014-06-10

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.