Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 14-16610

2014-04-25

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter, nu fråga om avskrivning.