Avskrivningsbeslut Telenor 118-serien för nummerupplysningstjänster - dnr 13-7184

2014-04-04