Beslut AllTele

2014-02-10

Omprövade beslut av årlig avgift åren 2011 och 2012.