Föreläggande Teleinfo 118-serien för nummerupplysningstjänster - dnr 13-7185

2014-04-04

2014-04-29- Rättelse enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) har vidtagits.