Tvistlösning – ersättning för förval – dnr 12-11155

2014-06-26

Tvistlösning mellan TeliaSonera Network Sales AB och Tele2 Sverige AB enligt lagen om elektronisk kommunikation; ersättning för förval enligt telelagen.