Underrättelse till Tele2 Sverige AB - dnr 14-7626

2014-07-02

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad.