Underrättelse till Tele2 om bristande uppfyllelse av bestämmelser om lagring av samt ersättning vid utlämnande av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - dnr 14-4175

2014-06-19