Underrättelse till Telia Sonera - dnr 13-8584

2014-04-15

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde.