Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-1581

2015-06-04