Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-2955

2015-06-24

Angående lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur.