Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-5673

2015-06-16

I ärende om om teknisk replikerbarhet.