Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-11141

2015-03-13