Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-1431

2015-03-10