Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 15-262

2015-02-10