Avskrivningsbeslut Gävle Energi - dnr 13-12363

2015-10-15