Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 13-12355

2015-10-15