Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 15-1622

2015-07-06