Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 15-1627

2015-07-06