Avskrivningsbeslut Telenor - Dnr 14-11014

2015-12-16