Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 13-12356

2015-10-15