Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 15-4419

2015-07-06