Avskrivningsbeslut TeliaSonera - Dnr 14-11117

2015-12-16