Avskrivningsbeslut TeliaSonera - dnr 13-12354

2015-10-15