Föreläggande Telia Sonera - 14-5283

2015-11-26

PTS förelägger TeliaSonera att lämna information till grossistkunder. TeliaSonera ska senast den 1 december 2015 ha rättat sig efter föreläggandet.