Tillsyn avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster - Teleinfo - dnr 14-7929

2015-03-26