Avskrivningsbeslut - Pristillsyn avseende Telia Company GTA - 15-11531

2016-06-16