Avskrivningsbeslut - Telenor - dnr 14-1609

2016-02-11