Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-1608

2016-02-11