Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-6614

2016-04-04