Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-9556

2016-02-11