Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-1057

2016-04-18