Beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende 118-serien

2016-02-04