Beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende mobila bredbandstjänster

2016-02-16